• تاریخ : پنج شنبه - ۴ - مرداد - ۱۴۰۳
  • banjo

    آشنایی با ساز زهی بانجو banjo / سازی آفریقایی آمریکایی
    شهریور ۵, ۱۴۰۰

    آشنایی با ساز زهی بانجو banjo / سازی آفریقایی آمریکایی

    موسیقی نو: ساز بانجو banjo سازی زهی‌سازی آفریقایی متشکل از چهار سیم است که بعد ها در آمریکا پنج سیم و شش سیم این ساز نیز ساخته شد. در بانجو پوسته‌ای نازک روی یک فریم یا حفره‌ای که نقش رزنیتور (تشدید کننده یا طنین انداز) را دارد، کشیده شده است که به عنوان سر ساز […]