• تاریخ : دوشنبه - ۲۸ - خرداد - ۱۴۰۳
  • «موسسه فرهنگی هنری و آموزشگاه آوای جاوید اصفهان»

    جایگاه ویژه آموزش در موسیقی
    اسفند ۲, ۱۴۰۲

    جایگاه ویژه آموزش در موسیقی

      . موسیقی نو: آموزش اصولا مقوله ای پراهیمیت در دنیای انسان هاست. نه از جنبه خودآموزی و آزمون و خطا بلکه به معنای استاد و شاگردی و در اسلوب و قوانین مشخص و دسته بندی شده. کم نیستند کسانی که با خودآموزی در رشته های مختلف علم و ورزش و هنر به جاهایی رسیده […]