• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • ترانه مرا ببوس

    «فرید دهدزی» و یک تحلیلِ خوب و مرا ببوس
    آذر ۱۲, ۱۴۰۱

    «فرید دهدزی» و یک تحلیلِ خوب و مرا ببوس

    موسیقی نو: محمدرضا ممتازواحد | در واگویه‌های شفاهی که گاه به‌مکتوباتِ تاریخی نیز منجر می‌شود، تحریفاتی مشهود است که پس از گذشت دهه‌ها هنوز هم در هاله‌ای از ابهام بوده و متأسفانه حتی از جانب اهالی تحقیق و اصحاب اندیشه نیز، به‌طور مرتب، نقلِ قول و تکرارِ مکررات می‌شود. به‌عنوان نمونه؛ یکی از موضوعاتی که […]