• تاریخ : چهارشنبه - ۹ - خرداد - ۱۴۰۳
  • تار بختیاری

    «تار بختیاری»؛ نت نویسی آهنگ هایی از موسیقی بختیاری برای تار و سه‌تار
    آبان ۱۵, ۱۴۰۰

    «تار بختیاری»؛ نت نویسی آهنگ هایی از موسیقی بختیاری برای تار و سه‌تار

    جلد نخست کتاب «تار بختیاری» شامل آهنگ‌هایی از چهره شناخته‌شده موسیقی بختیاری نت‌نویسی حامد گرجی برای تار و سه‌تار، منتشر شد. هنگام گوش فرا دادن به موسیقی بختیاری همواره می‌اندیشم که چه نیک‌بخت مردمانی اند بختیاری‌ها که بهره‌مند از فرهنگی چنین پرمایه و ارزشمندند. موسیقی بختیاری نه تنها از جنبه مدال، که از جهت کار […]