موسیقی نو – پایگاه خبری تحلیلی

نقد، تحلیل و اخبار موسیقی ایران و جهان


نوشته هایی با برچسب "بعد از صفویه"

 مکتب‌ های موسیقی «ایرانِ فرهنگی» در گذرِ زمان (بعد از عصر صفویه) –  بخش دوم

 مکتب‌ های موسیقی «ایرانِ فرهنگی» در گذرِ زمان (بعد از عصر صفویه) – بخش دوم

      موسیقی نو: موسیقی فارس- محمدرضا ممتازواحد   ۲ . مکتب موسیقی صفویه حال در ادامه مکتب‌ های موسیقی، به‌مکتب موسیقی صفویه می‌پردازیم. البته به‌اختصار و اجمال، نگاهی گذرا به‌دوران پیش از صفویان خواهیم...

بیشتر ...