• تاریخ : پنج شنبه - ۴ - مرداد - ۱۴۰۳
  • افزایش حجم صدا

    انجام دو تمرین برای افزایش حجم صدای خواننده
    شهریور ۳, ۱۴۰۰

    انجام دو تمرین برای افزایش حجم صدای خواننده

    اگر می خواهید از حداکثر ظرفیت حنجره خود استفاده کرده و تارهای صوتی را تقویت کنید، خواندن این مقاله و انجام تمرینات می تواند به شما کمک کند. موسیقی نو: تُن صدا به خصوصیات فردی از قبیل بنیه جسمی، حالت جمجمه، بزرگی قفسه سینه، بزرگی حفره های بینی و دهان و… بستگی دارد. خاطر نشان […]