موسیقی نو – پایگاه خبری تحلیلی

نقد، تحلیل و اخبار موسیقی ایران و جهان


نوشته هایی با برچسب "پیشینه موسیقی"

پیشینه موسیقی ایرانی و متفاوت بودن شیراز
در گفت و گو با یک پژوهشگر فرهنگی مطرح شد:

پیشینه موسیقی ایرانی و متفاوت بودن شیراز

موسیقی معاصر پر است از راز و رمزهای ناگفته و پیچیدگی‌هایی خاص که پرداختن به همه ابعاد و زوایای آن کاری سخت و دشوار است. اگرچه منابع مطالعاتی پیرامون موسیقی ایرانی و اسلامی در تمامی دوران‌های تاریخی به اندازه کافی بوده...

بیشتر ...