• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • پن فلوت

    آشنایی با ساز بادی زامپونا یا پن فلوت / ساز دهنی سرخپوستان
    شهریور ۱۴, ۱۴۰۰

    آشنایی با ساز بادی زامپونا یا پن فلوت / ساز دهنی سرخپوستان

    موسیقی نو: ساز بادی چوبی زامپونا(zampona)، سیکو(siko)، نای(nai)، پن فلوت(pan flute)، سیرینکس یا ساز دهنی سرخ پوستان نوعی فلوت و یکی از سازهای پرطرفدار در موسیقی محلی قوم اینکا در آمریکای جنوبی است. نام این ساز برگرفته از مجسمه خدای پَن است که این ساز را در دست دارد، برگرفته شده است . پن فلوت […]