• تاریخ : دوشنبه - ۲۸ - خرداد - ۱۴۰۳
  • نگاه فرمالیستی آموزش موسیقی

    نقدی بر نگاه فرمالیستی آموزش موسیقی در ایران
    آذر ۱, ۱۴۰۰

    نقدی بر نگاه فرمالیستی آموزش موسیقی در ایران

      موسیقی نو: همایون خشندیش؛ معلمی موسیقی یا تدریس موسیقی به عنوان یک رشته در تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های موسیقی کشورهای مختلف در حال تدریس است. در این رشته اصول و فنون و همچنین تکنیک های آموزش موسیقی به صورت آکادمیک به دانشجویان و بعضا اساتید رشته موسیقی که وارد این رشته شده اند، […]