• تاریخ : دوشنبه - ۲۸ - خرداد - ۱۴۰۳
  • موسیقی و نقشِ آن در همبستگی ملی و فراملی

    موسیقی و نقشِ آن در همبستگی ملی و فراملی 
    آذر ۱۷, ۱۴۰۰

    موسیقی و نقشِ آن در همبستگی ملی و فراملی 

    موسیقی نو: محمدرضا ممتازواحد | به‌زعم راقم این سطور، بالاترین مظهر هویت ملی ایرانیان در طول تاریخِ پُرفراز و نشیب‌مان و به‌خصوص در روزگارِ تعدی‌گریِ متجاوزان (ازجمله حمله‌ی تازیانِ اسلام‌پیشه به‌خاک پاک میهن)، حفظ ملیت و «ملت» بود و نه به‌مثابه‌ی منویاتِ آنان، «امت»! ایران و ایرانیان، ملت ماندند و هیچ‌گاه امتِ هیچ دین و […]