موسیقی نو – پایگاه خبری تحلیلی

نقد، تحلیل و اخبار موسیقی ایران و جهان


نوشته هایی با برچسب "موسیقی قاجار"

مکتب‌های موسیقیِ «ایرانِ فرهنگی» در گذر زمان ( بعد از عصر صفویه ) – بخش چهارم

مکتب‌های موسیقیِ «ایرانِ فرهنگی» در گذر زمان ( بعد از عصر صفویه ) – بخش چهارم

موسیقی نو: موسیقی فارس- محمدرضا ممتازواحد | حال، با تثبیت نظام ساختاری نوین موسیقی ایران (یعنی موسیقی دستگاهی) در مکتب موسیقی «قجریه» (امینی، ۱۳۹۹)؛ با تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی در آن عصر به‌ویژه در دو...

بیشتر ...