موسیقی نو – پایگاه خبری تحلیلی

نقد، تحلیل و اخبار موسیقی ایران و جهان


نوشته هایی با برچسب "موسیقی در منطقه جنوب شرق آسیا"

جایگاه موسیقی در منطقه جنوب شرق آسیا
موسیقی در قلمرو فرهنگ ملل

جایگاه موسیقی در منطقه جنوب شرق آسیا

  ایـنک‌ بـه سـیروسفر-از سرزمین مدام بهار جنوب شرق آسیا می‌گذریم‌ و به نغمه‌های نوازندگان شیوا چنگ‌ آن منطقه، گوش مـی‌سپاریم. یادمان باشد که در آن‌ دیار موسیقی و رقص، دو‌ هنر هم بطن نمایش به‌ شمار‌ مـی‌روند....

بیشتر ...