موسیقی نو – پایگاه خبری تحلیلی

نقد، تحلیل و اخبار موسیقی ایران و جهان


نوشته هایی با برچسب "موسیقی اکسپرسیونیزم"

اکسپرسیونیزم در موسیقی/پیش بینی فاجعه و هذیان

اکسپرسیونیزم در موسیقی/پیش بینی فاجعه و هذیان

  موسیقی نو؛محمدحسین کثیری: در نظر منتقدین فرانسوی، اکسپرسیونیسم دوزخ دیگران بود یا دست کم نوعی سقوط زیبایی شناختی به دنبال شکست نظامی، سیاسی و جهانی . آثار تشنج آلود و نارس آن، خبر از ورشکستگی تاریخ ملت آلمان و...

بیشتر ...