• تاریخ : دوشنبه - ۲۸ - خرداد - ۱۴۰۳
  • موسیقیدانان افغان

    موسیقیدانان افغانستان به دنبال حفظ میراث خود در کشورهای دیگر
    آذر ۲۴, ۱۴۰۰

    موسیقیدانان افغانستان به دنبال حفظ میراث خود در کشورهای دیگر

      گروهی از موسیقیدانان افغانستان به دنبال قدرت گرفتن طالبان در این کشور به پرتغال مهاجرت کرده‌اند. به گزارش موسیقی نو به نقل از ایسنا، وقتی طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفت،‌ مویسیقیدانان افغانستان آینده‌ خود را در مخاطره می دیدند. «شکوفه صافی» که یک رهبر ارکستر ۱۸ ساله است، در نتیجه این […]