• تاریخ : دوشنبه - ۲۸ - خرداد - ۱۴۰۳
  • محمدابراهیم عالمی

    موسیقی اقوام در سراسر ایران شیفتگان زیادی دارد
    مهر ۱۸, ۱۴۰۰

    موسیقی اقوام در سراسر ایران شیفتگان زیادی دارد

      عضو هیأت انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با اشاره به شیفتگان به موسیقی اقوام در ایران، گفت: «میزان استقبال از جشنواره چهاردهم نواحی در مناطق مختلف ایران متفاوت و بیشتر از همه از اهالی موسیقی استان خراسان بود.»   به گزارش موسیقی نو از چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، محمدابراهیم عالمی، اظهار داشت: […]