• تاریخ : دوشنبه - ۲۸ - خرداد - ۱۴۰۳
  • قوشمه

    آشنایی با ساز بادی قوشمه یا قمشه / سازی با نوای شاد و حماسی
    شهریور ۲۰, ۱۴۰۰

    آشنایی با ساز بادی قوشمه یا قمشه / سازی با نوای شاد و حماسی

    موسیقی نو: ساز بادی قوشمه یا قمشه یکی از سازهای بادی و محلی شمال خراسان (بجنورد – قوچان – اسفراین – شیروان – آشخانه – فاروج) است. این ساز از دو استخوان متصل به طول ۲۰ سانتیمتر که در کنار هم چسبیده‌اند، تشکیل شده‌است. قوشمه دارای هفت، شش یا پنج سوراخ در روی ساز بوده […]