• تاریخ : پنج شنبه - ۳ - خرداد - ۱۴۰۳
  • سیدرضا طباطبایی

    سیدرضا طباطبایی: تقلید از هر صدایی بد است؛ چه صدای شجریان، چه ایرج و گلپا
    دی ۱۰, ۱۴۰۰

    سیدرضا طباطبایی: تقلید از هر صدایی بد است؛ چه صدای شجریان، چه ایرج و گلپا

         استاد سیدرضا طباطبایی در توصیه‌ای به استاد شجریان می‌گوید: اجازه بدهید که شاگردهایتان یک مقدار از چارچوب صدای شما بیرون بیایند. شما خودت عالی و درجه‌یک هستی و پیغمبر خوانندگانی؛ قبول، اما شاگردانت چه؟ اینها حتی لباس و سر و ریختشان را هم مانند شما می‌کنند! موسیقی نو: آنچه در سطرهای پیش رو […]