• تاریخ : دوشنبه - ۲۸ - خرداد - ۱۴۰۳
  • حمید خوانساری

    کتاب «مبانی عود نوازی» به چاپ دوم رسید
    شهریور ۱۵, ۱۴۰۰

    کتاب «مبانی عود نوازی» به چاپ دوم رسید

    کتاب «مبانی عود نوازی» نوشته‌ «حمید خوانساری» به چاپ دوم رسید موسیقی نو: خوانساری برای سهولت و دسترسی هنرجویان، تعدادی از قطعات شاخص تر را در دو گسترۀ صوتیِ متفاوت و مناسب برای ساز عود نت نویسی کرده تا هنرجویان با بیش از یک فرم انگشت گذاری برای یک قطعه و دستگاه یا آواز آشنا […]