• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • حسین خواجه امیری

    روایت «ایرج» از فردین و کوچه باغ خاطرات…
    تیر ۳۱, ۱۴۰۰

    روایت «ایرج» از فردین و کوچه باغ خاطرات…

    آسمان نوشت: البته شجریان همیشه در مورد ایرج گفتنی‌ها را در جمع‌های خصوصی‌تر گفته بود و این موضوع چیزی نبود که بر کسی پوشیده باشد، اما او در این بزرگداشت بار دیگر برتوانایی‌های ایرج تأکید کرد:«ایرج، سلطان‌ آواز ایرانی، هنرمند بزرگی که در هشتاد و یک سالگی هم، طوری آواز می‌خواند که انگار یک خواننده […]