• تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
  • حسن سمندری

    سازی که همدم روزهای تلخ حسن سمندری است
    آذر ۱۳, ۱۴۰۰

    سازی که همدم روزهای تلخ حسن سمندری است

        موسیقی نو: به نقل از ایسنا؛ دوتار قدمتی تاریخی دارد، سازی که از دیرباز در دست مردم خراسان بوده، سازی که غم و شادی نوازنده را فریاد می‌زند اما هنرمندان نیازمند حمایت هستند تا از این هنر اصیل پاسداری کنند، حسن سمندری از آن دسته هنرمندانی است که روزهای تلخش را با ساز […]