موسیقی نو – پایگاه خبری تحلیلی

نقد، تحلیل و اخبار موسیقی ایران و جهان


نوشته هایی با برچسب "جنوب شرق آسیا"

جایگاه موسیقی در منطقه جنوب شرق آسیا
موسیقی در قلمرو فرهنگ ملل

جایگاه موسیقی در منطقه جنوب شرق آسیا

  ایـنک‌ بـه سـیروسفر-از سرزمین مدام بهار جنوب شرق آسیا می‌گذریم‌ و به نغمه‌های نوازندگان شیوا چنگ‌ آن منطقه، گوش مـی‌سپاریم. یادمان باشد که در آن‌ دیار موسیقی و رقص، دو‌ هنر هم بطن نمایش به‌ شمار‌ مـی‌روند....

بیشتر ...