• تاریخ : دوشنبه - ۲۵ - تیر - ۱۴۰۳
  • جدال

    جدال بین اهالی موسیقی با اهالی دین
    دی ۶, ۱۴۰۰

    جدال بین اهالی موسیقی با اهالی دین

       هر از گاهی، با بیان و نقل و رواج سخنی، مناشقاتی در بین اهالی موسیقی و اهالی دین مطرح می شود. گاه سخن هایی نسنجیده و بدون پشتوانه و گاه سخن هایی از سر هیجان و باورهای نادرست که در عصر جدید، این مباحث را از جایگاه علمی و تخصصی به کوچه و بازارهای […]