• تاریخ : شنبه - ۵ - خرداد - ۱۴۰۳
  • احسان فکا

    دوست داشتم نریانی سیاه داشتم و اسمش رو می گذاشتم پیتزیکاتو
    مرداد ۲۵, ۱۴۰۰

    دوست داشتم نریانی سیاه داشتم و اسمش رو می گذاشتم پیتزیکاتو

      احسان فکا: به انکیدو دارش خیالم جمع بود که نوارها به مقصد رسیده. ما ضبط دوکاست نداشتیم. آن ها که ضبط دوکاست داشتند از ما بهتر بودند و یکی شان دست بالا زد و یک جعبه ده تایی مکسل ایکس ال را از من گرفت، با نوارهای مادر و ده ساعت ساز و آواز […]