موسیقی نو – پایگاه خبری تحلیلی

نقد، تحلیل و اخبار موسیقی ایران و جهان


نوشته هایی با برچسب "آواز ایرانی"

«تحریر» در زُمره‌ی مهم‌ترین و ساختاری‌ترین عناصرِ «آرایه»ای در موسیقی دستگاهی ایران

«تحریر» در زُمره‌ی مهم‌ترین و ساختاری‌ترین عناصرِ «آرایه»ای در موسیقی دستگاهی ایران

      موسیقی نو: محمدرضا ممتازواحد | در زُمره‌ی مهم‌ترین و ساختاری‌ترین عناصرِ «آرایه»ای در موسیقی دستگاهی ایران، «تحریر» را بایستی مورد توجه و بررسی بیشتر قرار داد. «تحریرها» نیز چون «گوشه‌های ردیف موسیقی ملی»،...

بیشتر ...