سخنگوی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران:

۵۰۰ هنرمند موسیقی در انتظار عضویت صندوق اعتباری هنر

سخنگوی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران گفت: اسامی ۵۰۰ نفر از هنرمندان عضو این انجمن برای عضویت و دریافت خدمات بیمه ای به صندوق اعتباری هنر ارسال شده است.

به گزارش موسیقی نو به نقل از ایرنا، علی مغازه‌ای درباره عضویت هنرمندان موسیقی در صندوق اعتباری هنر و دریافت بیمه، با اشاره به ثبت نام هنرمندان عضو انجمن هنرمندان موسیقی ایران برای عضویت در صندوق اعتباری هنر و دریافت خدمات بیمه ای گفت: اما تاکنون شرایط عضویت این هنرمندان در صندوق اعتباری هنر فراهم نشده است.

وی ادامه داد: این هنرمندان باید قبل از رسیدن به سن ۵۰ سالگی و برای دریافت خدمات بیمه ای، عضو صندوق هنر شوند چرا که عضویت در صندوق، شرط معرفی آنها به بیمه است.

سخنگوی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران تاکید کرد: در صورتی که سن این هنرمندان از ۵۰ سالگی عبور کند، بیمه خدماتی به آنها ارایه نمی دهد، این در حالی است که تعدادی از هنرمندان موسیقی به زودی وارد ۵۰ سالگی می شوند و هنوز از دریافت این خدمات بی بهره هستند.

سخنگوی انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران درباره پیگیری های صورت گرفته از صندوق اعتباری هنر، گفت: به زودی جلسه ای با مجید پوراحمدی، مدیرعامل صندوق هنر برای پیگیری وضعیت بیمه هنرمندان موسیقی برگزار می شود. در صورتی که معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد هم منصوب شود، این موضوع را ریشه ای تر پیگیری می کنیم.

مغازه ای با انتقاد از سخت گیری های صورت گرفته تاکنون تاکید کرد: اگر یکدیگر را حذف کنیم یا نگاه های حذفی و سلیقه ای وجود داشته باشد، حقوق هنرمندان ضایع می شود. این روند فرسایشی و اصطکاکی، شرایط را برای هنرمندان موسیقی سخت کرده است.

وی درباره آمار هنرمندان موسیقی به یک نکته اشاره کرد و گفت: در خصوص آمار تعداد هنرمندان موسیقی، هیچ نهادی تاکنون آمار مشخصی از این جامعه هنری ارائه نداده است. تنها نهادی که امکان تهیه این آمار را داشت، انجمن موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود اما در مدیریت های گذشته، شعبه های این انجمن دولتیِ وابسته به معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان ها جمع آوری شد.

مغازه ای ابراز امیدوای کرد که در صورت برطرف شدن مشکلات عضویت هنرمندان موسیقی در صندوق اعتباری هنر، اعضای انجمن صنفی هنرمندان موسیقی ایران حمایت های بیشتری دریافت کنند و عضوگیری ها در این انجمن گسترده تر شود.

« لطفا یک نظر بنویسید و در قرعه کشی پایگاه موسیقی نو شرکت کنید»