کنسرت ماکان بند برگزار شد

 به گزارش موسیقی نو کنسرت نمایش ماکان بند در تاریخ ده اردیبهشت در سالن میلاد نمایشگاه بین اللمی برگزار شد. این اجرا ترکیبی از نمایش و کنسرت بود که مورد استبال بالای ظرففداران این گروه پر مخاطب قرار گرفت . گفتنی ااست که این اجرا در تاریخ بیست و یک اردیبهشت ماه نیز تمدید شده است . ماکان بند در این کنسرت تازه ترین ترک منتشر شده خود با نام وسلام را نیز اجرا کردنند و در ادامه به  اجرا ترک هایی مثل مسافرت ، قصه من ، دو ستاره ،هر بار این درو ، یه لحظه و… پرداختند.

این اجرا به همت شرکت آوازی نو به مدیریت دکتر حسن اردستانی برگزار شد.

 

عکس‌ها از: مهرناز بابایی