با موضوع موسیقی اصیل ایرانی؛

کتاب کرشمه منتشر شد/ همراه با لوح فشرده

 

ردیف آوازی در موسیقی دستگاهی ایران (روش تحلیلی) با نگارش و اجرای منصور اعظمی‌کیا به همراه با لوح فشرده منتشر شد

 

به گزارش موسیقی نو: «کرشمه» ردیف آوازی؛ اولین ردیف در تاریخ موسیقی ایران است که همراه با خوانش گوشه‌های دستگاه‌ها، به شرح موضوعات علمی مرتبط با گوشه‌ها نیز می‌پردازد و برای اولین بار در تاریخِ روایتِ ردیف آوازی هر کدام از گوشه‌ها نه با یک بیت بلکه تا شش بیت خوانده شده بدون این‌که در متنِ گوشه حالتی تکراری وجود داشته باشد. همچنین در تمامی شعرهای خوانده شده، نام گوشه مذکور وجود دارد. این همت را «منصور اعظمی کیا» گمارده و چنین نتیجه قابل توجهی را رقم زده است.

استاد «داریوش طلایی» درباره این مجموعه در مقدمه کتاب مطلبی را آورده است.

 

فرازی از گفتار استاد داریوش طلایی در آغاز کتاب

در این مجموعه گوشه های هفت دستگاه و پنج آواز به صورت جامع و تکمیل با آواز اجرا شده است. مجموعه ای که به آن ردیف گفته می می شود. نکته مهم در اینجاست که ایشان به اجرای ردیف از یک ماخذ بسنده نکرده، بلکه از منابع مختلف که منحصر به اکه منحصر به اصفحان نمی شود این ردیف را شکل داده اند و بنابراین می توان تدوین این ردیف را منتسب به خود ایشان دانست. به تمام کسانین که به موسیقی ایرانی علاقه مندند اعم از شنوندگان، نوازندگان، خوانندگان و هنرآموزان استفاده از این آلبوم پرمایه و غنی را اکیدا توصیه می کنم.