کتابِ «نظام سرکلیدها» به کوشش مهرداد مومنی و حمید متبسم منتشر شد

به گزارش موسیقی نو کتابِ «نظام سرکلیدها» به کوشش مهرداد مومنی و حمید متبسم توسط نشر «نای و نی» منتشر شد. نقش سر کلید، در نگارش معیار و معمول موسیقی، بازنمایی بستر صوتی اصلی یک قطعه‌ی موسیقایی است، به گونه‌ای که نوازنده یا خواننده، در یک نگاه، سیستم صوتی‌ای که نغمه‌ها در آن جاری هستند را تشخیص بدهد.

در این کتاب، تلاش بر آن است تا به اهمیت و نقش سرکلیدها در موسیقی تأکید شود و با استفاده از یک روش نظام‌مند و مبتنی بر استدلال، سرکلیدهای موسیقی ایرانی را مشخص کرده و تثبیت کنند.

در توضیحِ این کتاب آمده است: «در نت‌برگ‌های موجود، از زمان استفاده از خط نت برای نگارش نغمه‌ها در موسیقی ایران، روش‌های غیراستاندارد و مغایر با علمِ شکل‌گیری سرکلیدها به کار گرفته شده و مبنای علائم سرکلید، در بسیاری از موارد، عددِ به کار رفتنِ یک علامت در قطعه به حساب آمده است. از این رو است که، در کتاب‌های آموزشی، گاهی دو یا سه سرکلیدِ متفاوت برای یک مقام (دستگاه، آواز) از یک مایه (مبنا) به سلیقه‌ی آهنگساز یا نگارنده‌ی نت نوشته شده. این روش حتماً نادرست است؛ استاندارد نیست و با علم سرکلیدها در نت‌برگ‌های موسیقی کلاسیک تفاوت اساسی دارد.»