کاندیداهای مدیرعاملی خانه هنرمندان ۴ اردیبهشت معرفی می شوند

رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران از برگزاری جلسه شورا در روز یکشنبه ۴ اردیبهشت و معرفی کاندیداهای مدیرعاملی خانه خبر داد.

موسیقی نو: ایرج راد رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران درباره وضعیت انتخاب مدیرعامل جدید این خانه با توجه به استعفای مجید رجبی معمار مدیرعامل سابق خانه هنرمندان و پذیرش استعفا توسط شورای عالی خانه، به خبرنگار مهر گفت: قرار است روز یکشنبه ۴ اردیبهشت جلسه شورای عالی خانه هنرمندان ایران برگزار شود که دستور جلسه انتخاب مدیرعامل جدید خانه است.

وی یادآور شد: در این جلسه اعضای شورا کاندیداهای خود را پیشنهاد می‌دهند. بر اساس پیشنهادهای ارائه شده با کاندیداها رایزنی انجام می‌شود.

راد تأکید کرد: اهم و فی‌الاهم کردن کاندیداها به نوع برنامه‌هایی است که هر کدام برای مدیرعاملی این نهاد ارائه می‌دهند.

رئیس شورای عالی این مرکز در پایان سخنان خود درباره اینکه آیا طی جلسه ۴ اردیبهشت مدیرعامل خانه انتخاب خواهد شد یا نه، تصریح کرد: قطعاً در جلسه ۴ اردیبهشت انتخاب مدیرعامل انجام نمی‌شود زیرا فرصت کافی در یک جلسه برای این انتخاب وجود ندارد ولی کاندیداها مشخص می‌شوند و به سرعت رایزنی و دریافت برنامه‌های آنها انجام می‌شود.

.

.