پیشکسوت شبیه‌خوانی، «عباسعلی سعیدی ولاشانی» به خاک سپرده شد

 

 پیکر «عباسعلی سعیدی ولاشانی» پیشکسوت شبیه خوانی و از آخرین بازماندگان تعزیه ایران با حضور هنردوستان در اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.

موسیقی نو: علی سعیدی از شاگردان هنرمند و خواننده موسیقی سنتی عباسعلی سعیدی ولاشانی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با تایید خبر درگذشت این پیشکسوت اظهار داشت: وی روز ۲۵ دیماه ۱۴۰۰ دار فانی را وداع گفت و پیکر وی امروز در اصفهان به خاک سپرده شد.

«عباسعلی سعیدی ولاشانی» متولد مهرماه ۱۳۰۵ بود و از ۱۰ سالگی تحت آموزش مرشد علی جعفری دینانی ردیف دان و سازنده پیش واقعه های تعزیه قرار گرفت.

شاگرد این هنرمند افزود: مرحوم در سال ۱۳۳۷ همکاری خود را با رادیو اصفهان آغاز کرد که در همین حین بنابر شرایط شغلی، به شیراز منتقل و در رادیو ارتش به اجرای آواز پرداخت. صدای وی یکی از صداهای بی‌نظیر، دارای احساس، طنین، و با یک گام تمام است که کمتر خواننده‌ای دارای چنین شرایط صدایی می باشد.

استاد سعیدی ولاشانی از پیشکسوتان فعال در عرصه موسیقی تعزیه ایران بود که سبک و نغمات خاص و ویژه تعزیه خود را داشتند. از شاگردان این هنرمند که به جامعه شبیه خوانی و آواز تحویل دادند می‌توان به استاد محمد تقی سعیدی فرزند ایشان، برادران سعیدی (علی و محمد) و استاد عباس جواهری اشاره کرد.