پل مک‌کارتنی با کمک هوش مصنوعی صدای «جان لنون» را بازآفرینی کرد

به گزارش موسیقی نو پل مک‌کارتنی در مصاحبه جدیدی تأیید می‌کند که با کمک هوش مصنوعی صدای «جان لنون» را برای «آخرین رکورد بیتلز» را بازآفرینی کرده است. لنون در سال ۱۹۸۰ کشته شد.

مک‌کارتنی می‌گوید: «دمویی بود که جان بر روی آن کار می‌کرد و ما به تازگی تمامش کردیم، امسال عرضه خواهد شد. توانستیم صدای جان را برداریم و با هوش مصنوعی خالصش کنیم، سپس رکورد را مثل همیشه میکس کردیم. هوش مصنوعی به شما گونه‌ای راه گریز می‌دهد، بنابراین جنبه مثبتی دارد، و یک جنبه ترسناک که باید دید به کجا می‌رسد.»

این خواننده هوش مصنوعی را «چیز بسیار جالبی» می‌داند و می‌گوید: «مسئله‌ای است که همه ما امروز درگیرش شده‌ایم و سعی می‌کنیم با آن کنار بیاییم. معنایش چیست؟ این سؤال را نمی‌شنوم چون زیاد در اینترنت نیستم، اما مردم خواهند گفت: «ترکی بیرون آمده با صدای جان روی یکی از ترانه‌های من.» اما چنین نیست. فقط هوش مصنوعی است. همه این مسائل به شکلی ترسناک است، اما از طرفی هیجان‌انگیز چون آینده به این سمت می‌رود.»

در ماه آوریل ترانه‌ای با صدای «دریک» و «ویکند» بیرون آمده که با هوش مصنوعی ساخته شده بود و زنگ خطر را برای صنعت موسیقی به صدا درآورد.