پرونده‌ی حمید صفت بسته شد،یک سال حبس که طی شده و پرداخت دیه‌ای که در جریان است

به گزارش موسیقی نو پرونده حمید صفت به پایان رسید و قضات او را به یک سال حبس و پرداخت دیه محکوم کردند. به‌گفته وکیل این خواننده، با توجه به اینکه او پس از مرگ ناپدری‌اش، ۲ سال از زندگی‌اش را پشت میله‌های زندان سپری کرده، زمانی که او در زندان بوده نیز جزو مجازاتش محسوب و درنظر گرفته خواهد شد. یعنی باید ایام مجازات نیز اعمال شود و این یعنی دوران محکومیتش پایان یافته است. اما در مورد وضعیت دیه، پرونده در جریان است.