پرواز همای اُپرای «یهودا و شیدا» را روی صحنه می‌برد

به گزارش موسیقی نو پرواز همای پس از اجرای اُپراهای «حلاج» و «موسی و شبان»، در تلاش است پس از پنچ سال تلاش و تحقیق، جدیدترین اثر خود اُپرای «یهودا و شیدا» را برای مخاطبانش اجرا کند.

اُپرای «یهودا و شیدا» داستان عاشقانه یهودای آوازخوان و شیدا (دختر شاه طهماسب) است که قربانی خشم و قدرت طلبی قزلباش ها می شود.

پرواز همای درباره این اثر گفته است: «جزییات داستانی زیادی برای این اپرا در نظر گرفته ایم که زمان زیادی برای آن صرف شده است. مفاهیم و موضوعات در قالب موسیقی، نمایش، ویدیو وال و روایتِ راوی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. تمرین زیادی برای این اثر انجام شده و در تلاش هستیم بهترین اجراها را در خرداد ماه برای مخاطبان روی صحنه ببریم.»

این اثر نمایشی از ۲۰ خرداد در محوطه باز کاخ نیاوران روی صحنه می‌رود.

فهرست بازیگران و جزییات بلیت فروشی این اُپرا در روزهای آینده در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

پرواز همای پس از اجرای اُپراهای «حلاج» و «موسی و شبان»، در تلاش است پس از پنچ سال تلاش و تحقیق، جدیدترین اثر خود اُپرای «یهودا و شیدا» را برای مخاطبانش اجرا کند.

اُپرای «یهودا و شیدا» داستان عاشقانه یهودای آوازخوان و شیدا (دختر شاه طهماسب) است که قربانی خشم و قدرت طلبی قزلباش ها می شود.

پرواز همای درباره این اثر گفته است: «جزییات داستانی زیادی برای این اپرا در نظر گرفته ایم که زمان زیادی برای آن صرف شده است. مفاهیم و موضوعات در قالب موسیقی، نمایش، ویدیو وال و روایتِ راوی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. تمرین زیادی برای این اثر انجام شده و در تلاش هستیم بهترین اجراها را در خرداد ماه برای مخاطبان روی صحنه ببریم.»

این اثر نمایشی از ۲۰ خرداد در محوطه باز کاخ نیاوران روی صحنه می‌رود.

فهرست بازیگران و جزییات بلیت فروشی این اُپرا در روزهای آینده در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.