موسیقی نواحی، پژواک اقلیم است

 عضو هیأت انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، گفت: موسیقی نواحی، پژواک اقلیم است و اگر اقلیم را از این موسیقی بگیریم در واقع حس آن را از بین برده ایم.

 

به گزارش موسیقی نو به نقل از چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، فواد توحیدی با بیان اینکه در جشنواره چهاردهم موسیقی نواحی ایران از بعضی مناطق برای اولین بار شرکت کننده داریم، تاکید کرد: موسیقی نواحی، پژواک اقلیم است و اگر اقلیم را از این موسیقی بگیریم در واقع حس آن را از بین برده ایم. گردشگر و مخاطب این هنر را باید نزد هنرمندان موسیقی نواحی ببریم تا خدشه ای به هنر آنها وارد نشود. عنصر بیرونی نباید وارد این موسیقی شود زیرا تقدس آن را از بین می برد.

وی افزود: گروه هایی هم ما را در داوری شگفت زده کردند، آثار یک ناحیه خاص از ایران، نظر داوران را چندان جلب نکرد و بیشتر احساس موسیقی گل ها به ما منتقل شد تا موسیقی نواحی. آثار این ناحیه بیشتر در راستای موسیقی ردیف دستگاهی ایران بود و دلیل انتقاد صریح بنده هم این است که احساس می کنم جریان نادرستی موسیقی این منطقه را هدایت می کند و باید جلوی آن گرفته شود.

عضو هیأت انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، ادامه داد: آثاری هم از نظر ملودی های محلی، گویش و نوازندگی عالی بودند. بر این باور هستم دلیل انتخاب نشدن برخی گروه ها برای حضور در جشنواره باید به آنها اعلام شود. حذف کردن این گروه ها باعث پیشرفت شان نمی شود، بلکه باید نقاط ضعف را به آنها گوشزد کرد تا به اصالت و هویت خود برگردند و در نحوه ارایه آثارشان تجدید نظر کنند.

توحیدی تاکید کرد: موسیقی نواحی، موسیقی مادر است چرا که این موسیقی بر پایه ملودی است و اگر بخواهیم مراوده هنری با جهان داشته باشیم، زبان مراوده همین موسیقی است. فضایی باید باشد که بتوانیم نقد و آسیب شناسی داشته باشیم و برای حضور در جشنواره های خارجی برنامه ریزی کنیم. این موضوع منجر به باز شدن مسیر گردشگری موسیقی می شود تا روستاهای ایران هم بتوانند میزبان این رویداد هنری باشند.

توحیدی اظهار داشت: هنرمندان موسیقی نواحی ایران باید برای خودشان پاتوق مشخص داشته باشند و این سبک از موسیقی تنها به یک جشنواره در سال ختم نشود. در جلسات هیأت انتخاب آثار زیادی را بررسی کردیم. این در حالی بود که از همه نقاط ایران آثاری برای جشنواره ارسال شده بود. بعضی مناطق از نظر سازبندی و نوازندگی حرکت رو به عقب داشتند؛ آثارشان بیشتر شاخصه های موسیقی کلاسیک را داشت.

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به صورت غیر رقابتی از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه ۱۴۰۰ در شهر کرمان برگزار خواهد شد.