موسیقی اقوام در سراسر ایران شیفتگان زیادی دارد

 

عضو هیأت انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با اشاره به شیفتگان به موسیقی اقوام در ایران، گفت: «میزان استقبال از جشنواره چهاردهم نواحی در مناطق مختلف ایران متفاوت و بیشتر از همه از اهالی موسیقی استان خراسان بود.»

 

به گزارش موسیقی نو از چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، محمدابراهیم عالمی، اظهار داشت: همه هنرمندانی که برای چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی، آثار خود را ارسال کرده اند از شایستگان موسیقی نواحی ایران هستند اما معیار اصلی ما برای انتخاب آثار محورهای اعلام شده در فراخوان جشنواره بود.

وی افزود: تعداد مشخصی از آثار که بر محورها و موضوع اصلی جشنواره استوار بود، انتخاب شد که به معنای فاقد ارزش بودن آثار منتخب نیست. از سوی دیگر، مدت زمان برگزاری این جشنواره تنها سه روز است و باید بر اساس آن حرکت می کردیم.

عالمی درباره میزان تعهد شرکت کنندگان به موضوع اصلی جشنواره، گفت: بیشتر شرکت کنندگان به این موضوع توجه داشتند و فراخوان را کامل مطالعه کرده بودند. موسیقی اقوام در سراسر ایران شیفتگان زیادی دارد و ما به ناچار باید تعداد مشخصی را برای اجرا روی صحنه جشنواره انتخاب می کردیم.

این  پژوهشگر موسیقی نواحی، اضافه کرد: میزان استقبال از جشنواره چهاردهم در مناطق مختلف ایران متفاوت و بیشترین میزان استقبال از سوی اهالی موسیقی استان خراسان بود. البته باید به این موضوع توجه داشت که این استان علاوه بر  پهناور بودن از تنوع موسیقایی زیادی برخوردار است.

عالمی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ به دلیل شیوع ویروس کرونا جشنواره های موسیقی با کیفیت همیشگی در کشور برگزار نشد و بسیاری کنسرت ها و جشنواره ها لغو شد. وقتی هنرمندان موسیقی، صحنه ای برای ارائه و کار کردن نداشته باشند، خسته می شوند. یک نقاش، خوشنویس یا نوازنده باید کار کند وگرنه احساس می کند چیزی کم دارد. هنرمندان موسیقی مدتی است به صحنه نرفتند و جشنواره امسال فرصتی برای تجدید دیدار و انتقال تجربه هاست.

عضو هیأت انتخاب چهاردهمین موسیقی جشنواره نواحی ایران، ابراز امیدواری کرد هنرمندان موسیقی اقوام هر روز شاهد جشنواره باشند و برگزاری چنین جشنواره هایی شادی را به جامعه تزریق می کند.

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران به صورت غیررقابتی از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۰ در شهر کرمان برگزار خواهد شد.