قیمت دور جدید کنسرت های تهران رونمایی شد

به گزارش موسیقی نو کنسرت های تهران خوانندگان پاپ پس از دو ماه تعطیلی در حالی قرار است رقم بخورد که ناصر زینلی آغاز گر این ماجرا است.

این کنسرت از آنجایی قابل بحث است که برای اولین بار قیمت بلیت های اسپیناس پالاس پس از کش و قوس های فروان اعلام شد. در دو هفته گذشته عده ای خبر از افزایش قیمت سالن اسپیناس و در پی آن بلیت های میلیونی برای این سالن داده بودند.

قیمت بلیت های این اجرا بدون احتساب مالیات از ۱/۷۰۰/۰۰۰ تا ۷/۹۵۰/۰۰۰ قیمت گذاریی شده است.

حالا با اعلام قیمت بلیت های کنسرت ناصر زینلی در اولین اجرای خوانندگان تهران به نظر می رسد قیمت بلیت ها در مقایسه با ایام قبل محم و صفر تغییر آنچنانی نداشته است.