شوربختی ببین تا کجاست…!؟ / واکنش به خبرهای کنسرت تتلو

 

موسیقی نو: علی_مهدیزاد؛  در خبرها خواندم که طرفداران امیر تتلو برای حضور در کنسرت او حدود صد میلیارد تومان خرج کردند تا به کنسرتِ کسی بروند که در میان ترانه هایش نه اشعار فاخر، که الفاظ رکیک و فحاشی برای مخاطبش به کار می برد. شوک و حیرتی که هواداران تتلو در شکستن ورودی های سالن برگزاری کنسرت ایجاد کردند یک «علامت سوال» به ذهن ها نشاند که «چرا؟» ؛ «چه کرده ایم» که نسل جدید ایرانیان برای شرکت در مراسم کنسرت تتلو در ترکیه میلیاردها تومان خرج می کنند؟

 

با کمال تاسف باید بگویم که در حال حاضر امیر تتلو نماگر و نماینده‌ی واقعی فرهنگ ماست. همان‌طور که کسی مثل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی ماست. همان‌طور که تیراژ کتاب‌های حوزه ادبیات داستانی به پانصد جلد هم نمی رسد، برای یادآوری بد نیست که بدانیم اگر کسانی مثل داستایوفسکی یا تولستوی نبودند شناختن و کشف روح جمعی مردم روس حتی برای خودشان ناممکن بود. اگر چارلز دیکنز یا ویکتور هوگو نبودند لندن یا پاریس هرگز به آن شکوه و جبروت افسانه وار خود نمی‌رسیدند. ما مردمانی فراموش‌کار، فراموش شده و بدون حافظه تاریخی هستیم و این طریق فراموشی را به اختیار خود برگزیده‌ایم.

 

در کشوری که «محمدرضا شجریان» داشت با آن تحریرهای سحرانگیزش، در کشوری که «پرویز مشکاتیان» داشت با مضراب های غوغاگرش، در کشوری که «محمدرضا لطفی» داشت با بانگ فاخر تارش، کشوری که «کیهان کلهر» دارد با جادوی کمانچه اش، در کشوری که «حسین علیزاده» دارد با آن زخمه های شگفت که بر تار و سه تارش می زند، سطح درک ما از موسیقی و نوا در این حد بود که این «چهره» ها و «ساز» شان را در تلویزیون به تصویر نکشیم تا اسلام به خطر نیفتد و برای نسل ما چنین باشد که حتی یک بار این چهره های فاخر را در صدا و سیما نبیند . حال ببین چه شده ؟!

 

فرزندان ما تتلو گوش می کنند نه شجریان، ناظری، مشکاتیان، لطفی، علیزاده و کلهر!

روزگاری که باید تلاش می کردیم که فرزندان ما «آستان جانان» و «به یاد عارف» گوش کنند، با آن موسیقیِ فاخر در حد صُوَرِ قبیحه برخورد کردیم و حال صورت قبیح بر روی سِن برایمان فحاشی می خواند و فرزندان ما برای ورود به کنسرتش گیت های ورودی را می شکنند!

 

آقایان مسئولین ! باختیم…

نه فقط شما که همه با هم باختیم. وقتی که «فرصتِ معرفی» اینها را داشتیم، پنهانشان کردیم. وقتی که فرصت معرفی ماهور و ابوعطا را داشتیم، وقتی که امکان بیان هویت صدها ساله ادبیات ایرانی و امتزاجش با موسیقی را داشتیم، پنهانش کردیم…

و حال میدان دار برای نسل امروز تتلوست که پول میگیرد تا وسط کنسرت الفاظ و فحش رکیک تحویل مخاطبانش بدهد و شما هنوز هم خودتان را به خواب زده اید …

 

شوربختی ببین تا کجاست…!؟