سهراب پورناظری و پژمان حدادی به اجرای برنامه پرداختند

به گزارش موسیقی نو سهراب پورناظری، پژمان حدادی و شهاب پارنج در دانشگاه یو.سی.ال.ای به اجرای برنامه پرداختند. پورناظری پیش‌تر نیز در این دانشگاه به اجرای برنامه پرداخته و سخن‌رانی نیز داشته است. کنسرتِ اخیر توسط بنیاد فرهنگ برای بزرگداشت و ترویج فرهنگ ایرانی ترتیب داده شده است؛ سهراب پورناظری هم‌چنین برنامه‌هایی برای کنسرت در ایران در ماه‌های آتی دارد.