سرود «شکوه ایمان» منتشر شد

به گزارش موسیقی نو سرود «شکوه ایمان» به مناسبت روز مباهله توسط دفتر سرود اداره کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرود «شکوه ایمان» به مناسبت روز مباهله توسط دفتر سرود اداره موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

در این قطعه موسیقایی که توسط گروه سرود «نسیم رحمت» تولید شده، احسان جوادی تنظیم کننده و اسماعیل شبرنگ شاعر و آهنگساز کار را تشکیل می دهند