دلتنگی پسر برای پدر / به بهانه زادروز هزار دستان موسیقی،استاد شجریان

 

 

 

شاخه با ریشه خود حس غریبی دارد

باغ امسال چه پاییز عجیبی دارد…

 

مریم رحیمی پور: پاییز یعنی دلتنگی برای خسروی آواز ایران در اولین سال بدون او… پاییز یعنی دلتنگی پسر برای پدر، آنجا که همایون، تب و تاب دوری از پدر را با دوستدارانش به اشتراک می گذارد و می نویسد:

«پدر

دلتنگم هر روز …

تو را در قلبم مرور می کنم

تمام زندگی‌ام را با تو، تمام آن لحظات را…

طنین آوایت به گوش جانم می پیچد مدام و پر می‌شوم از نقش تو

در چشمهایم می خندی …

زادروز توست امروز، زادروز مهر

اما تو نیستی …

زادروزت بر همه عاشقانت فرخنده باد!

 

پاییز نغمه ی دوری پدر از دختر را ساز می کند، بر دل و جانش آشوب می اندازد و ناگهان او را به دل طبیعت رهسپار می سازد تا مژگان نیز دلتنگی پدر را این گونه با مخاطبانش قسمت و از آنان بخواهد یاد پدر را با روشن کردن شمعی،زنده نگه دارند.

امسال اولین سال بدون حضور هزار دستان موسیقی ست!

حالا او در زادروزش در جوار سخن سرای توس آرام گرفته تا شیفتگان صدایش،پاییزی غم انگیز تر از همیشه  را آغاز کنند…

 

.