درگذشت استاد موسیقی

به گزارش موسیقی نو امیرتیمور پورتراب (موسیقی‌دان و مدرس موسیقی) امروز، دوم مردادماه در پاریس درگذشت. امیرتیمور در سال ۱۳۰۸ در تهران متولد شد.نوازندگی در ارکستر سمفونیک تهران، نوازندگی در ارکستر اپرا، نوازندگی در ارکسترهای رادیو مانند ارکستر گل‌ها، تدریس در هنرستان موسیقی، تدریس در مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما، رهبری ارکستر مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما از جمله فعالیت‌های هنری اوست.

موسیقی را از کودکی و با تعلیمات برادر بزرگش مصطفی کمال پورتراب آغاز کرد. از کلاس ششم ابتدایی به هنرستان موسیقی راه یافت و نزد علی‌نقی وزیری به نواختن تار پرداخت. پس از آن نواختن ساز ابوا را نزد «یارو سلاوبندلچیک» نوازندهٔ اهل چکسلواکی آغاز کرد. در ادامه ساز ویلن را برگزید و از کلاس‌های سرژ خوتسیف، «لوئیجی پازاناری» و حشمت سنجری بهره برد. پس از آن به عنوان نوازندهٔ ویولا همکاری خود را با ارکستر هنرستان موسیقی آغاز کرد. او از سال ۱۳۳۵ به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و به عنوان نوازنده ویولا در ارکسترسمفونیک تهران مشغول به کار شد و تا زمان بازنشستگی در سال ۱۳۵۶ به این همکاری ادامه داد.

او همچنین مدتی در ارکستر باله و اپرا به نوازندگی پرداخت. او زمان ریاست مهدی مفتاح در هنرستان موسیقی ملی به تدریس ویلن پرداخت و در زمان مدیریت علی رهبری در هنرستان عالی موسیقی به تدریس تئوری موسیقی و سلفژ اشتغال داشت. او گروه آلتوی ارکستر مجلسی هنرستان موسیقی را راه اندازی کرد و سال‌ها به تدریس ساز ویولا، ویلن و پیانو پرداخت.