مدیرعامل صندوق اعتباری هنر تاکید کرد:

خدمات‌دهی بیشتر به خانواده فرهنگ، هنر و رسانه

 

 مدیر عامل صندوق اعتباری هنر تاکید کرد: برای خدمات‌دهی بیشتر به خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه کشور، تعامل با صنوف فرهنگی و هنری و برگزاری نشست‌های تخصصی با نخبگان فرهنگی و هنری در برنامه‌های ما قرار دارد.

 

 

موسیقی نو: به نقل از ایرنا از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، «سید مجید پوراحمدی» در نشست هم اندیشی با مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات در محل صندوق اعتباری هنر، در خصوص همکاری های مشترک میان خانه مطبوعات و صندوق اعتباری هنر و نیز حمایت از فعالیت های صنفی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به وظیفه ذاتی صندوق در حمایت از فعالان فرهنگی و هنری کشور گفت: « نگاه ما در جهت حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در همه بخش ها، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه و توزیع منطقی و عادلانه‌ی منابع و ساماندهی زیرساخت های اقتصاد فرهنگ و هنر متمرکز شده است.»

پور احمدی افزود: «برای خدمات دهی بیشتر به خانواده بزرگ فرهنگ، هنر و رسانه کشور، تعامل با صنوف فرهنگی و هنری و برگزاری نشست های تخصصی با نخبگان فرهنگی و هنری در برنامه های ما قرار دارد.»

نمایندگان خانه مطبوعات ساسان شیخی رئیس هیئت مدیره، مازیار هوشمند مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات در دیدار با مدیرعامل صندوق اعتباری هنر به بیان مطالبات خود پرداختند. رئیس هیئت مدیره صندوق اعتباری هنر در این نشست درخصوص تحقق مطالبات، قول پیگیری داد.