ثبت سه پرونده حوزه موسیقی نواحی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس

 

عضو شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس از ثبت سه پرونده حوزه موسیقی نواحی ایران در فهرست ملی میراث فرهنگی نا ملموس کشور خبر داد.

موسیقی نو: «بهروز وجدانی» پژوهشگر و عضو شورای ملی ثبت میراث فرهنگی نا ملموس با اشاره به تازه ترین فعالیت های انجام گرفته در این شورا به خبرنگار مهر گفت: اولین همایش پاسداری از میراث فرهنگی نا ملموس کشور با حضور مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیا میراث معنوی و طبیعی و اعضای شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس، رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان بندر ماهشهر و معاونین میراث فرهنگی کشور و کارشناسان ثبت میراث فرهنگی ناملموس از استان های مختلف ‌کشور طی روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم بهمن ماه در بندر ماهشهر برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه سه پرونده در حوزه موسیقی نواحی ایران در فهرست ملی میراث فرهنگی نا ملموس کشور ثبت شد، که در این چارچوب پرونده های موسیقایی «مقام حقانی» مشتمل بر موسیقی شرق مازندران، «مقام کتولی» مشتمل بر موسیقی شرق مازندران و گلستان و «رقص ‌کرمانجی چولیستک» مشتمل بر حرکات آیینی حلی خراسان رضوی و خراسان شمالی» در فهرست ملی میراث فرهنگی نا ملموس کشور ثبت شدند.

سه پرونده موسیقایی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس قرار گرفت

این پژوهشگر در ادامه صحبت های خود بیان کرد: ثبت آثار میراث فرهنگی در حوزه «ملموس» شامل ثبت بناها، آثار و ابنیه و اشیای فرهنگی تاریخی در کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو (میراث جهانی) صورت می‌گیرد و ثبت «میراث فرهنگی نا ملموس» یا غیر مادی هم در کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳ یونسکو) به ثبت می‌رسد. این در حالی است که کشورمان از همان ابتدای تاسیس این ۲ کنوانسیون به عضویت آن درآمده و در هر یک تعداد قابل توجهی اثر ثبت کرده و تقریبا تاکنون اکثر ابزار موسیقی و نغمه‌های شاخص هر ناحیه از کشورمان ثبت ملی شده‌اند.

عضو شورای ملی ثبت میراث فرهنگی نا ملموس در پایان سخنان خود گفت: نقش و کارکرد فرهنگی و اجتماعی و زنده و پویا بودن هر عنصر و بالاخره حضور فعال آن در زندگی کنونی سه نسل از مردمان صاحب اثر شرط اصلی قبول کمیته کارشناسی ثبت آثار ناملموس است و از حدود ۲۰ سال پیش تاکنون که ثبت آثار در این حوزه انجام شده افتخار ارائه و دفاع از مفاد هر پرونده موسیقی به من محول شده است. البته تمام پرونده‌های حوزه های مختلف میراث فرهنگی ناملموس توسط کارشناسان این حوزه در ادارات کل استان‌ها انجام شده و برای ثبت در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به اداره‌کل ثبت آثار در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارائه می‌شود.