تماس با ما

 

.

 

برای انتشار و پخش آهنگ یا آلبوم خود و یا در صورت تمایل به تماس یا ایجاد ارتباط با سردبیر و اعضاء تحریریه، با این شماره تماس حاصل نمایید:

۰۹۱۲۲۸۰۴۶۶۹

۶۶۱۵۶۸۸۳

 

.