با ۴۰ نوازنده‌ی ارکستر سمفونیک قطع همکاری شده است

به گزارش موسیقی نو در روزهای اخیر از میان ۵۵ نوازنده ارکستر سمفونیک تهران، با ۴۰ هنرمند اعلام قطع همکاری شده است و در این میان مدیران ارکستر مشغول عقد قرار داد با هنرمندان جدید برای جایگزینی آن‌ها هستند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که نوازندگان این ارکستر در سال‌های اخیر با مشکلات معیشتی چون حقوق ناکافی در قیاس با تخصص و فقدان امنیت شغلی هم‌چنان به فعالیت خود در این ارکستر ادامه داده‌اند.

در روزهای اخیر آزمونی برای نوازندگان ارکستر ترتیب داده شد که نوازندگانِ ارکستر بر این اعتقاد هستند عدم حضور هیئت ژوری بی طرف و کارآزموده، اصرار بر امتحان دادن نوازندگان ثابت ارکستر در کنار داوطلبانی که باید برای ورود به ارکستر از این مهم بگذرند و عدم توجه به خواست نوازندگان طی سال‌ها و کتمان آسیب شناسی دلسوزانه‌ی آنها در جهت رفع نواقص مشکل بزرگی را در این راه به وجود آورده است.

این نوازندگان هم‌چنین می‌گویند ایجاد دو دستگی و تفرقه بین نوازندگان قدیم و متقاضیان جدید که از تبعات رفتار غیر حرفه‌ای مسئولین تالار بوده و در نهایت باعث افت کیفیت اجراها خواهد شد. آنان در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: «ما اعضای سابق ارکستر سمفونیک تهران که تا امروز تمام قد برای بقای ارکستر سمفونیک کشور و بالا بردن سطح آن ایستاده و جنگیده‌ایم از این تاریخ با وجود افرادی که در حال حاضر مدیریت ارکستر را به دست گرفته‌اند؛ خستگی خود از مجموعه را اعلام می‌داریم و دیگر یارای مجادله با این عزیزان را نیست.»