با حکم علیرضا قزوه مجید مصلحی قائم مقام مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما شد

به گزارش موسیقی نو علیرضا قزوه ،رئیس مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما، مجید مصلحی را به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد.

در حکم او آمده است: «نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرایی و مدیریتی جنابعالی، بنا به ضرورت و هماهنگی‌های لازم با رئیس محترم سازمان و تغییر عنوان دفتر به مرکز به موجب این حکم به عنوان «قائم مقام مرکز شعر، موسیقی و سرود» منصوب می‌شوید. امید است با عنایت الهی و همکاری همکاران و مجموعه‌های ذی‌ربط در انجام وظایف تفویضی و قانونی و حسن جریان امور موفق باشید.»