اولین قطعه مشترک سامی یوسف و همایون شجریان / هستی ۱۱ تیر می آید

به گزارش موسیقی نو سامی یوسف و همایون شجریان با انتشار پستی مشترک در صفحه هایشان خبر از همکاری مشترک در قطعه ای به نام هستی را دادند.

هم صدایی این دو هنرمند قرار است ۱۱ تیر ماه از پلتفرم های بین المللی و خارجی منتشر شود. همچنین شنیده ها حاکی از این است که این دو چهره بزودی قرار است در اجرایی مشترک به روی صحنه بروند.