انتخاب مدیرعامل خانه موسیقی به تأخیر افتاد

انتخاب مدیرعامل خانه موسیقی به تأخیر افتاد

 

بررسی سوابق متقاضیان سمت مدیرعامل خانه موسیقی در جلسه هیأت‌مدیره این موسسه به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش موسیقی نو به نقل از خانه موسیقی، جلسه هیأت مدیره خانه موسیقی با رسیدگی به مسائل مختلف از جمله بررسی سوابق متقاضیان مدیر عاملی این نهاد برگزار شد.

در این جلسه، داریوش پیرنیاکان، رییس هیأت مدیره و سخنگو، حمیدرضا اردلان، نایب رییس، حمیدرضا عاطفی، دبیر، هنگامه اخوان، زیدالله طلوعی، محسن رجب پور و آذر هاشمی، بازرس حضور داشتند.

موضوع انتخاب مدیر عامل خانه موسیقی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و سوابق برخی متقاضیان از جمله سوابق و برنامه های بابک رضایی بررسی شد که هیأت مدیره با توجه به حساسیت و اهمیت پست مدیرعاملی این نهاد صنفی تخصصی، بر این عقیده بودند زمان بیشتری برای بررسی سوابق، برنامه ها همچنین در نظر گرفتن گزینه های جدید مورد نیاز است؛ بنابراین انتخاب مدیر عامل به جلسات آینده موکول شد.

اعضای هیأت مدیره کانون سازسازان در جلسه تعامل و همفکری با هیأت مدیره در این جلسه حضور یافتند و نقطه نظرات خود را جهت پیشبرد اهداف و برنامه های خانه موسیقی بیان کردند که مقرر شد در آینده اقداماتی در جهت معرفی سازسازان و ساماندهی به بخش سازسازی جلساتی برگزار شود.