با هدف تمرکز بر استان‌های کم برخوردار انجام شد؛

اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون بهره به اصحاب فرهنگ و هنر

اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون بهره به اصحاب فرهنگ‌ و هنر

 

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به تحقق اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون بهره برای اصحاب فرهنگ و هنر با حداقل تضامین، از ارسال اسامی ۶۳۰ متقاضی دریافت این تسهیلات به بانک عامل خبر داد.

به گزارش موسیقی نو به نقل از ایرنا، سیدمجید پواحمدی با اشاره به جزئیات ارسال لیست ۶۳۰ متقاضی تسهیلات، گفت: اصحاب فرهنگ و هنر بدون تردید از جایگاه ویژه‌ای برای توسعه فرهنگی و اجتماعی در کشور برخوردار هستند. در همین راستا حمایت از این قشر فرهیخته، توزیع عادلانه منابع و کم کردن دغدغه‌های معیشتی و درمانی آنها از جمله اهدافی است که صندوق اعتباری هنر دنبال می‌کند.

تحقق اعطای تسهیلات قرض الحسنه و بدون بهره برای استان های کم برخوردار

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: تحقق بخش مهمی از این اهداف با اعطای تسهیلات قرض الحسنه و بدون بهره با تمرکز بر استان‌های کم برخوردار در نتیجه همکاری صندوق و بانک عامل به عنوان اولین بانک بدون شعبه میسر شده است.

وی تصریح کرد: این تسهیلات به منظور تأمین و رفع احتیاجات ضروری اعضای صندوق اعتباری هنر در چارچوب مقررات بانکی با حداقل تضامین و با استفاده از منابع اعتباری‌ صندوق اعتباری هنر در بانک عامل پرداخت می شود.

به حداقل رساندن تضامین برای استفاده از تسهیلات بانکی برای اصحاب فرهنگ و هنر

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مواردی که همواره اعضای صندوق در روند دریافت تسهیلات مطرح می کردند مربوط به شروط سخت‌گیرانه بانک‌ها برای ضمانت وام های پرداختی بود. از این رو ما با بانک عامل به توافق رسیدیم تا با ارائه صرفاً دوسفته این وام را به اعضای صندوق پرداخت کنند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود: مبلغ تسهیلات پرداختی با توجه به پیشنهاد معاونت های ذی ربط، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها، خانه های تخصصی و با درنظرگرفتن شرایط متقاضی در کمیته اعتبارات تعیین و از مبلغ  هشت میلیون تومان و به صورت ضروری و معیشتی شروع خواهد شد.

 

اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون بهره به اصحاب فرهنگ‌ و هنر

 

تاکید وزیر فرهنگ بر تقویت حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر

پوراحمدی با اشاره به اعطای تسهیلات کارآفرینی بمنظور توانمندسازی اعضای صندوق اعتباری هنر گفت: یکی از مهمترین برنامه های محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقویت حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر است. بر این اساس بمنظور توانمندسازی هنرمندان بدنبال ایجاد هسته‌های کارآفرینی هنر هستیم.

پرداخت وام اشتغالزایی به اعضا

به گفته وی، اعضای صندوق می توانند در قالب گروه های چند نفره کسب و کار خود را مانند کارگاه، گالری و… راه اندازی و به آنها وام اشتغالزایی پرداخت خواهد شد. برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام شده است که خبر و جزییات آن بزودی اعلام خواهد شد.

توجه به مسائل معیشتی اصحاب فرهنگ و ضرورت حمایت از این قشر

توجه به مقوله فرهنگ، مسائل معیشتی اصحاب فرهنگ و هنر و ضرورت حمایت از این قشر فرهیخته یکی از مهمترین اولویت های دولت سیزدهم است. از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی متناسب با منزلت پرچمداران فرهنگ و هنر کشور، توزیع عادلانه امکانات و رونق اقتصاد فرهنگ و هنر از محوری ترین برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت مردمی است که بارها بر آن تاکید شده است.

صندوق اعتباری هنر به عنوان یکی از مهمترین نهادهای متولی حمایت از فعالان فرهنگی و هنری کشور ضمن سیاست گذاری در این مسیر، اقدامات جدی در مسیر  ارائه خدمات حمایتی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه درمان تکمیلی، تسهیلات وطرح تکریم و کمک مستمری در زمینـه بسترسـازی میان مدت و بلند مدت بـرای شکوفایی اقتصاد فرهنگ و هنر را از ابتدای فعالیت این صندوق در این دوره تصدی محمد مهدی اسماعیلی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم بـه عمل آورده که از آن جمله می توان به تحقق ارائه تسهیلات به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه اشاره کرد.

پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و ضروری

حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و توزیع عادلانه منابع در قالب اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون بهره (طرح یادمان) با تمرکز براستان های کم برخوردار از جمله اهدافی است که صندوق اعتباری هنر دنبال می کند. از این رو با انعقاد تفاهم نامه با بانک عامل تلاش شده است تسهیلات بلندمدت، ارزان قیمت(کارمزد ۲ درصد درسال) با حداقل تضامین در اختیار هنرمندان قرارگیرد.

از جمله اهداف انعقاد قرارداد با بانک عامل: توزیع متوازن منابع مالی در سراسر کشور، افزایش کمی و کیفی تسهیلات قرض الحسنه به اعضا، حمایت از تولیدات و آفرینش های فرهنگی و هنری با هدف اعتلای اقتصاد فرهنگ و هنر و نیز ایجاد زمینه توانمند سازی فعالان فرهنگی و هنری کشور عنوان شده است. در مرحله نخست ۶۳۰ نفر برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده و این روند در مراحل بعدی هم ادامه خواهد داشت.