ارشاد کرمانشاه: کنسرت «ناصر زینلی» لغو نشده است!

به گزارش موسیقی نو روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با صدور بیانیه‌ای نسبت به حواشی ایجاد شده به دنبال عدم صدور مجوز برای یک کنسرت در کرمانشاه توضیحاتی ارائه کرد.

در بخشی از متن این بیانیه آمده است: بر اساس پروتکل تعریف شده و فرایند قانونی صدور مجوزها هر هنرمند و موسسه‌ای امکان ثبت درخواست داشته و هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

در ادامه آمده است: متاسفانه یکی از موسسات بدون هرگونه هماهنگی نسبت به ثبت درخواست کنسرت اقدام نموده که با توجه به عدم رعایت نوبت، فاصله زمانی بسیار نزدیک با کنسرت قبلی و احتمال عدم استقبال مخاطبان و ایجاد ضرر و زیان مالی برای مجریان طرح صرفا درخواست موسسه رد شده است و هیچ کنسرت مجوز داری لغو نگردیده است.

روز گذشته خبری در این زمینه منتشر شد که در آن آمده بود: مدیر ارشاد استان کرمانشاه کنسرت «ناصر زینلی» در این شهر را لغو کرد. او درباره دلایل لغو این کنسرت  و عدم صدور مجوز به آن از برچسبی غیر متعارف استفاده کرده بود .